Filtre Pres

1FİLTRE PRES
Filtre Pres; arıtma çamurunun susuzlaştırılmasında veya proses çıkış suyunda katı sıvı ayrımının yapılmasında en fazla kullanılan ve verimi en yüksek olan makinedir. Sadece atıksulardan kaynaklanan çamurların susuzlaştırılmasında değil, kimya, maden, gıda, boya gibi birçok proseslerdeki filtrasyon problemlerine de çözümler üretmektedir. Filtre Pres metal aksam ve filtreleme ünitesini oluşturan plakalardan ve filtre bezlerinden meydana gelmektedir. Metal aksamın görevi filtreleme ünitesini faaliyet esnasında içeride uygulanan yüksek basınca karşı korumaktır. Filtreleme ünitesi ise filtre pres de katı-sıvı ayrımını yapan ekipmandır. Bu ünite, birbiriyle aynı ebatlarda ölçümlendirilmiş plakalardan oluşmaktadır. Her plaka üzerine, filtre pres bezi takılarak yada bağlanarak filtreleme ünitesi oluşturulur Filtre bezlerinin buradaki görevi gözenekli yapısıyla plakalara yapışarak çamur içerisindeki suyun filtre bezlerinden geçerek kekin bezler üzerinde toplanmasını sağlamaktır.
2KULLANIM ALANLARI 
Kimya Sektörü: Boya endüstrisi (boyama ve ara ürünlerin filtre edilmesinde), fosforik asit, organik polimerler, sabun ve deterjan, sodyum silikat, lasteks Gıda sektörü: Şeker endüstrisi, meşrubat, çikolata, yağ endüstrisi, şarap posası, bira maltı, et atıkları Seramik Sektörü: Kil, kaolen, porselen ve sır çamurlarının susuzlaştırılması Maden Sektörü : Bakır, kurşun proseslerinde, altın gümüş gibi kıymetli metallerin geri kazanımı, kömür hazırlama çamurlarının filtrasyonu Metal Sektörü: Alüminyum, galvaniz… Elektroliz: Metal hidroksit çamurlarının susuzlaştırılmasında Arıtma Tesisleri: Su Arıtma ve Atıksu Arıtma Tesisleri, Mermer Atıksu Arıtma Tesislerindeki evsel ve endüstriyel çamurların susuzlaştırılması
3MERMER ATIKSU ARITMA TESİSİ
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ Fabrikanızdan gelen kullanılmış su, atıksu toplama havuzunda biriktirilir. Dalgıç pompa vasıtasıyla çökeltme tankına basılan kirli su aynı zamanda otomatik dozajlama ünitesiyle belirlenen oranda kimyasal verilerek çökeltme hattında tam bir karışım sağlanır. Çökeltme tankı içerisinde kimyasallarla homojen bir karışım oluşturmuş çamurlu su, girdap oluşarak tankın konik kısmına birikir. Çamurun konik kısımda birikmesi ile üstte kalan temiz su savaklar yolu ile temiz su silosuna yada bir başka havuza aktarılır. Pnömatik vana vasıtasıyla konik kısımda biriken çamurlu su, çamur tankına alınır. Çamur tankı içinde yavaş devirde çalışan bir karıştırıcı ile homojenlik korunarak çamur pompası ile filtre prese pompalanır. Bu sistemde çamur pompası iki devirli seçilmelidir. Mermer fabrikasının atıksu debisine göre zaman ayarı yapılarak önce yavaş devirde sonra hızlı devirde istenilen kurulukta kek alınır. Çamur susuzlaştırma işlemi, Filtre Pres’in kontrol panelinden yapılacak zaman ayarları ile 5-15 dk. arasında tamamlanır. Son olarak kapalı bir platform üzerine yerleştirilmiş filtre presten çıkan susuzlaştırılmış kek (çamur) yerçekimi kuvvetiyle konveyör bant veya araç kasasına düşer. Bu sistemde geri dönüştürülen su tesiste kullanılabilir yada deşarj edilebilir.
4SAHA TEST PRESİ
Zeren Filtre, karşılaştığımız farklı proseslerde müşterilerine en uygun ve ekonomik çözümleri sunabilmek için saha çalışmaları yapmaktadır. Bu saha çalışmaları çevre mühendislerimiz, makine mühenislerimiz ve teknisyenlerimizin ortak katılımı ve saha çalışmalarımız için tasarladığımız 250X250 mm 5 plakalı test filtre presimizle yapılmaktadır. Saha çalışmalarında amaç, işletme şartlarına göre tesis atıksuyunun veya farklı proseslerden oluşan ürünün, çeşitli bez tiplerinde ve şarj sürelerinde denenmesini ve sonuçların yerinde görülmesini sağlamaktır. Bu amaçla, titizlikle müşterilerizden aldığımız numuneler önce görsel olarak tetkik edilip daha sonra ise filtre preste denenmektedir. Saha test presimizle yapılan çalışmaların sonunda sizin için en uygun filtre bezi tipi, plaka boyutu ve çeşidini ve filtrasyon süresini tespit etmiş oluyoruz.
5ÇALIŞMA PRENSİBİ
Filtre Pres ilk olarak hareketli kafanın plakalara uyguladığı basınçla kapanır. Pres kapandıktan sonra plakalar, üniteler arası atık su girişiyle sulu çamurla dolmaya başlar. Dolum süresi debi ve pompa beslemesine göre değişir. Plakalara dolmaya başlayan sulu çamur filtre malzemesinden geçerken katı maddeler süzülmeye başlar ve böylece şarj sonuna doğru istenilen berraklık sağlanır. Şarj süresini tamamlamış pres hareketli kafası geri çekilerek plakalar elle yada otomatik olarak açılmak suretiyle plaka aralarında oluşan nemli kek (çamur) yerçekimi kuvvetiyle konveyör bant, araç kasası veya kek tavasına düşer. Filtre bezinin kullanım ömrünü uzatmak için, 15-30 şarjdan sonra plaka yüzeylerinde ve bezlerin üzerinde birikmiş artık maddeler tazyikli su ile yıkanmalı ve temizlenmelidir.
Çevrimiçi
1
Merhaba yardımcı olabilir miyim?
Geleceğinize sahip çıkmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz!